Преместваем модулен павилион Българска скара е иновативна технология разработена от фирма Готинщайн за бързо и лесно построяване и преместване на търговски обекти.