Новини

„ГОТИНЩАЙН” ЕООД изпълнява проект по процедура „Технологична модернизация“ от Националния план за възстановяване и устойчивост

„ГОТИНЩАЙН” ЕООД успешно защити проект по процедура „Технологична модернизация“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на проекта е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига.

Специфичните цели на проекта са свързани с повишаване на конкурентоспособността на ГОТИНЩАЙН ЕООД чрез оптимизация и цифровизация на производствения процес, както и подобряване на  качеството на предлаганите продукти.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията, цифровизация на производствените процеси и подобряване на производствения капацитет , което ще доведе до растеж и развитие на ГОТИНЩАЙН ЕООД.

Общата стойност на проекта е 360 000.00 лева, от които 180 000.00 лева по линия на Европейския съюз – NextGenerationEU.